Spotkanie z Autorką

Jeśli chcesz zorganizować SPOTKANIE Z AUTORKĄ lub SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

(np. w swoim kościele czy wspólnocie) skontaktuj się bezpośrednio z Wydawnictwem I am:

e-mail: wydawnictwo.iam@gmail.com 

tel. 510 006 535